service & underhåll – projektering – projektledning – installationssamordning OCH validering av trycklufts- och gassystem för Life-Science industrin

Clean Filtration Solutions Nordic AB

OM OSS

Clean Filtration Solutions Nordic AB

Clean Filtration Solutions Nordic AB (CFS Nordic AB) är specialiserade på service & underhåll, projektering, projektledning, installationssamordning och validering av trycklufts- och gassystem för Life-Science industrin.

Vi är distributör av Donaldsons produktsortiment för luftbehandling och filtrering av tryckluft och gaser. Vi har genom Donaldson ett produktsortiment och support i världsklass.

Vi är din samarbetspartner i alla frågor, stort som smått. Från att hitta rätt komponent till leverans av kompletta nyckelfärdiga system.

Inom CFS Nordic AB har vi mer än 25 års erfarenhet av projektering, installation, drifttagning, validering och analyser av renmedia-system inom Life Science industrin. VI har erfarenhet av krav på byggnader och infrastruktur relaterad till ovanstående installationer. Den tekniska kompetensen inom konstruktion, utveckling av process- och produktionsutrustning är bred och har utvecklats under åren i olika projekt. Till detta har vi en gedigen kunskapsbas inom Donaldson.

Allt fler inser hur lite man känner till om sitt trycklufts- och gassystem. Vi hjälper dig att inventera systemet och komma fram till lämpliga åtgärder och fungera som din samlade support och inköpskanal.

VÄNTA INTE

Kontakta oss!