Tjänster

Teknisk support och inköpsstöd

 • Hjälp med val av rätt komponenter till er applikation
 • Hjälp att inventera hela trycklufts- och gassystem för att identifiera brister och förbättringsåtgärder.
 • Service och underhåll av kompressorer, torkar, filterhus och filter.

Projektledning

 • Tidsplanering
 • Budgetplanering
 • Resursplanering
 • Genomförande

Designstudier

 • Conceptual Design
 • Basic Design
 • Detailed Design

Commissioning och Validering

 • Framtagning av URS (User Requirement Specification)
 • Framtagning av commissioning- och valideringsplaner
 • Design review och designkvalificering
 • Commissioning, framtagning av protokoll, planering, utförande och rapport
 • Kvalificering/validering, framtagning av protokoll, planering, utförande och rapport
 • Valideringssupport

Installationssamordning

 • Vara aktiva representanter i samordningsmöten på plats
 • Samordning av egna installatörer och övriga entreprenörer och personal på plats

Analyser (genom partners)

 • Analys mot Pharmacopé
 • Analys av oljedimma
 • Analys av daggpunkt
 • Mikrobiologisk provtagning

VÄNTA INTE

Kontakta oss!